November 25, 2023

ŠTÍR

Potkali jste osobu s hlubokým smyslem pro intenzitu a mystérium, preferující hloubku nad povrchností? Bude to Štír.

Získejte 10 % slevu na svůj první nákup!

Rádi rozdáváme radost. Zanechte svůj email a užijte si svůj první nákup.

Děkujeme. Svou slevu najdete na emailu.

ŠTÍR

23.10. - 21.11.

vodní znamení pod vládou Pluta a Marsu

"Jejich schopnost proniknout pod povrch a odhalit pravdu je pozoruhodná."

Znáte jedince s hlubokým smyslem pro intenzitu a mystérium, kteří preferují hloubku nad povrchností a mají sklon k vyšetřování skrytých pravd? Tento člověk by pravděpodobně mohl být narozený ve znamení Štíra. Lidé narození ve znamení Štíra jsou často vášniví, odhodlaní a mají v sobě silný smysl pro emocionální hloubku. Jsou schopni proniknout pod povrch a prozkoumat skryté vrstvy. Štíři jsou ovlivněni planetou Plutonem, což dodává jejich osobnosti silnou touhu po transformaci a regeneraci. Tato energie se projevuje v jejich schopnosti překonávat obtíže a procházet změnami s hloubkou a odhodláním. Štíři mají tendenci hledat pravdu a jsou nesmírně věrní sami sobě a svým přesvědčením.

Štíři mohou být tajemní až záhadní. Mají v sobě sílu a odvahu prozkoumávat temné a složité stránky života, což je činí skvělými pozorovateli. Jejich schopnost vidět mimo zdánlivou realitu může být fascinující, ale může také vyvolávat určitou rezervovanost. Mají schopnost vytvářet silné a intenzivní pouto s lidmi, kteří jsou pro ně důležití.

Symbol znamení Štíra, štír s jedovatým ocáskem, reflektuje jejich schopnost proniknout k jádru věcí a jejich odhodlání stát se novým poznáním.

PŘEDNOSTI:

Intuitivní - mají silný vnitřní hlas a často předvídají události.

Vášniví - jsou plní vášně a energie, což je dovede dosahovat svých cílů.

Odhodlaní - mají silnou vůli a neustoupí před překážkami.

Tvořiví - mají umělecký talent a jsou schopni se vyjádřit skrze umění.

Tajemní - jsou záhadní a tajemní, což přitahuje ostatní.

Detektivní schopnosti - jsou skvělí v odhalování tajemství a vyšetřování.

Loajální - jsou věrní a oddaní svým přátelům a partnerům.

Charizmatičtí - mají přitažlivost a vliv na ostatní.

Analytičtí - dokáží zkoumat a porozumět složitým situacím.

SLABINY:

Žárlivost - mohou být příliš žárliví v partnerských vztazích.

Nedůvěřivost - mají tendenci nedůvěřovat ostatním a být podezřívaví.

Zášť - mohou dlouho pamatovat na křivdy a mít sklony k pomstě.

Emocionální - někdy mohou být příliš emocionální a impulzivní.

Ovládání - mají tendenci ovládat situace a lidi kolem sebe.

Náročnost - mohou být nároční na sebe i na ostatní.

Tajnost - někdy mohou být příliš uzavření a tajemní, což může vyvolávat nedorozumění.

Nedostatek trpělivosti - mohou být netrpěliví a chtít vidět rychlé výsledky.

Štír si nejlépe rozumí:

v partnerském vztahu: s Rybami, Raky, Štíry, Pannami, Střelci, Kozorohy a Blíženci

v byznysu: s Rybami, Pannami, Váhami, Kozorohy a Blíženci

Barvy, které jí dodávají energii:

červená, černá, tmavě fialová, temně modrá a šedá

Ideální zaměstnání a koníčky:

psycholog, detektiv, chirurg, vědecký výzkumník, terapeut, astrolog, finanční analytik, archeolog, novinář, badatel, režisér, poradce a další..

Zdraví

Štír je obecně považován za velmi odolné znamení, ale jeho křehkým bodem může být emocionální a psychická stabilita. Má tendenci k emocionální intenzitě a hlubokým pocitům, což může vést k tlaku na nervový systém. Je pro něj důležité najít způsoby, jak udržet svou emocionální rovnováhu a předcházet stresu. Pravidelný relaxační čas a vyrovnání emocí jsou pro Štíry klíčové pro udržení jejich zdraví.

Majetek

Štíři se mohou projevovat jako opatrní, ale zároveň vášniví při dosahování svých cílů, což se odráží i v jejich přístupu k financím. Majetek a stabilita jsou pro ně důležité, ale občas mohou podlehnout riziku ve snaze dosáhnout svých ambicí. Investice pro ně mohou být důležité, ale mohou také reagovat na impulsy a být náchylní k finančním výkyvům.

Práce

Štíři jsou hluboce intenzivní v pracovním prostředí. Jsou schopni se plně soustředit na úkoly a mají tendenci se zaměřit na detaily. Jsou vynikajícími analytiky a mají schopnost proniknout k jádru problému. Schopnost soustředit se na cíle a podnětné zapojení do práce je to, co činí Štíry cennými zaměstnanci a vůdci v různých oborech.

Ženy narozené ve znamení Štíra jsou obvykle vášnivé a mysteriózní. Mají tendenci projevovat intenzivní emoce a prožívají život velmi hluboce. Jsou obdařeny silnou vůlí a mají schopnost proniknout pod povrch, což je činí velmi věrnými a loajálními lidmi. Ženy ve znamení Štíra mají často výraznou intuici a schopnost porozumět skrytým motivacím a emocím druhých. Jsou záhadné a mají sklon k udržování tajemství, což jim dává dojem tajemna a zároveň je to dělá skvělými poradkyněmi a důvěrnými přáteli.

Vztahy pro ně mají hluboký význam. Umějí být velmi intenzivní až posedlé ve vztahu, což může přinést silné spojení, ale také to může přinést výzvy a starosti. Mají tendenci být velmi citlivé, ale zároveň mají schopnost regenerace, což je činí silnými a odolnými v těžkých situacích. Jsou odhodlané a mohou být velmi vynalézavé, což je činí vhodnými pro role, které vyžadují hluboké porozumění.

Muži ve znamení Štíra jsou často silní, odhodlaní a mají silnou vůli. Mají tendenci směřovat své cíle s ohromnou intenzitou a touhou, což je činí velmi ambiciózními. Jsou rovněž velmi intuitivní a mají tendenci vnímat věci mimo okamžitý povrch, což jim pomáhá porozumět lidem a situacím na hlubší úrovni.

Tyto muže charakterizuje jejich vášeň a intenzita ve vztazích. Mohou být velmi oddaní a loajální partneři, ale zároveň mohou být velmi citliví a mají tendenci prožívat své emoce intenzivně. To může vést k tomu, že se občas uzavřou do sebe nebo projevují určitou záhadnost. Jsou odhodlaní a mají tendenci být věrní svým přesvědčením a ideálům. Jsou schopni být velmi soutěživí a cílevědomí, což je činí vhodnými pro situace, které vyžadují hluboké porozumění a schopnost vytrvat při dosahování stanovených cílů.

NA CO SI DÁT POZOR?

  1. Vždy mluvte pravdu. Štíři dokážou odhalit každou lži a falešné chování.
  2. Nedávejte sliby, které nedokážete splnit. Štíři mají vynikající paměť a budou si pamatovat váš slib i po dlouhých 20 letech.
  3. Pokud s nimi chcete hovořit, raději to udělejte v soukromí. Nevolejte je do rušných a velkých skupin.
  4. Nepokušte se jim zpušťovat bolest. Štíři jsou velmi nepříjemní jako protivníci, a to i v nejneočekávanějších okamžicích.
  5. Neprosazujte vyzrazení informací, které Štír nechce sdělit. Je důležité respektovat jejich soukromí.
  6. Nezapomeňte na jejich den narození.

MINERÁLY

Každé znamení zvěrokruhu má přiřazené minerály. Věří se, že jsou tyto minerály v přítomnosti určitého znamení silnější. Štírům doporučuji tyto minerály:

MĚSÍČNÍ KÁMEN

Je považován za kámen rovnováhy a harmonie a často se používá pro meditaci a uklidnění mysli. Achát může pomoci při odstraňování negativních emocí a podpoře pozitivního myšlení a energie. Navíc se říká, že různé druhy achátů mají specifické duchovní účinky, například modrý achát se spojuje s klidem a jasností myšlení, zatímco růžový achát je spojován s láskou a emocionální stabilitou. Achát je také považován za kámen pro zlepšení komunikace a sebevyjádření.

Zdravotní vlastnosti achátu jsou spojovány s jeho schopností podpořit fyzickou, emocionální a mentální rovnováhu. Achát může pomoci při uklidňování nervů a zmírňování stresu a úzkosti.

Naše šperky s MĚSÍČNÍM KAMENEM najdete TADY.

GRANÁT

Granát je kamenem energie, vášně a radosti. Dodává nám životní energii, vytrvalost, podporuje vůli a zvyšuje sebevědomí. Granátu je připisována magická moc lásky. Symbolizuje fyzickou lásku a vztah mezi milujícími partnery. Dodává sebedůvěru, podněcuje aktivitu a posiluje pud sebezáchovy. Pomáhá rozbít energetické blokády v těle, které nám brání v přirozené radosti a vitalitě. Tento minerální kámen nám napomáhá propojit se s vnitřním Já, dodává nám sílu udělat krok k dosažení vyššího stavu vědomí.

Ze zdravotního hlediska posiluje a aktivuje celý náš organismus, srdeční činnost, reguluje krevní oběh. Pomáhá při léčbě reprodukčních orgánů.

Naše šperky s GRANÁTY najdete TADY.

RUBÍN

Rubín je kámen srdce a životodárné energie. Po staletí je rubín nazýván králem drahokamů. Vzbuzuje v nás hlubokou a vášnivou lásku – sebelásku k sobě i lásku ke všem ostatním. Oproti klidnému růženínu má tato láska velmi dynamický náboj. Vede k pravdě a moudrosti, touze po poznání a pozitivnímu přístupu k životu. Rozežene všechny chmury a ukáže, co je v životě důležité. Na duševní úrovni rubín zastavuje zlost a negativní energie, aby je mohl proměnit v pravý opak. Poukazuje na důležitost sexuality, jako kreativní energie, i duchovní lásky. Ten, kdo nosí rubín, prožije podle legend život plný míru, nadšení a materiální hojnosti.

Naše šperky s RUBÍNEM najdete TADY.

OBSIDIÁN

Obsidián mírní duševní stres a napětí. Před obsidiánem nelze nic zatajit. Je s ním však třeba zacházet s velikou opatrností. Zavádí vás do vašeho nejhlubšího nitra a vynáší na povrch pravdu a všechny nevyřešené rozpory, jež byly odsunuty do podvědomí. Je to velmi silný ochranný kámen před útoky, zlem a veškerou negativitou. Vzhledem k jeho síle je dobré jej mít i s křišťálem, který je schopen jeho sílu regulovat. Je také vhodný pro velice citlivé lidi.

Naše šperky s OBSIDIÁNEM najdete TADY.

KŘIŠŤÁL

Křišťál je nejuniverzálnější a zároveň energeticky nejsilnější minerál na světe. Má schopnost násobit účinky jiných minerálů umístěných v jeho blízkosti. Poskytuje silnou ochranu, očišťuje od všeho škodlivého a harmonizuje lidské tělo i prostor kolem sebe. Je nazýván kamenem čistoty a harmonie, neboť přitahuje pouze čisté myšlenky, záměry i chování a odvrací negativní energie všeho druhu. Projasňuje mysl, zvyšuje sebevědomí, nabíjí novou energií, zklidňuje. Podporuje trpělivost, moudrost a sebezdokonalování.

Energie křišťálu působí pozitivně na funkci štítné žlázy, srdce, krevního oběhu. Nejúčinnější je ve zklidňování neuralgických bolestí. Také ulevuje při nevolnostech, závratích, migrénách a bolestech hlavy.

Naše šperky s KŘIŠŤÁLY najdete TADY.

Dalšími minerály, které se také hodí ke Štírům jsou například KARNEOL, TURMALÍN, TOPAZ, ONYX nebo HEMATIT, ty ale zatím v nabídce nemáme.

Mé zdroje jsou knihy, internet a vlastních cca 10 let bádání a učení. Sama osobně na přiřazování znamení k minerálům nevěřím (protože minerály tu byly dříve než znamení) a raději vybírám srdcem a intuicí. Každopádně se však jedná o zajímavé informace a často i pravdivé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Passionate reader | People person | The one behind All dad jokes
Probíhá rekonstrukce webu...
Pro informace o objednávkách nás kontaktujte na email: kaminkovavila@gmail.com